Sukces w Konkursie Ogólnopolskim „Do hymnu”!

Z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, Narodowe Centrum Kultury zorganizowało ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych pt. „Do Hymnu”.
W konkursie bierze udział 300 szkół, w których co najmniej połowa uczniów zaśpiewa Mazurek Dąbrowskiego i dwie inne, wybrane pieśni hymniczne. Do ogólnopolskiego śpiewania – 26 października br., włączyła się nasz szkoła – jedyna w mieście
i powiecie oraz jedna z 10 w województwie. 368 uczniów z klas IV do VIII wykonało pod batutą Justyny Magnowskiej – Janickiej, inicjatorki uczestnictwa SP nr 9 w konkursie, trzy utwory: Hymn, Rotę i Marsz Polonia. Szczególnymi gośćmi byli członkowie konkursowego jury: Krzysztof Kozłowski – koordynator konkursu i prof. zw. dr hab. Anna Domańska. Wykonawców i szkołę uhonorowano pamiątkowymi dyplomami.

Na podstawie zarejestrowanych nagrań komisja wyłoniła zwycięzców, nasza szkoła zajęła I miejsce w województwie świętokrzyskim! Jest to niebywały sukces. Szkoła otrzyma nagrodę pieniężną.

Gratulujemy!