Partyzanckim szlakiem

       W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 9 im. Partyzantów Ziemi  Kieleckiej realizowany jest projekt edukacyjny ,,O każdy kamień i drzewo w lesie  – partyzanci ,,Ponurego”  i ,,Nurta” – bohaterowie z sąsiedztwa w służbie Niepodległej Polsce”. Głównym jego celem jest zapoznanie uczniów       z historią lokalnych walk o niepodległość Polski w okresie II wojny światowej, prowadzonych przez partyzanckie oddziały AK. Program projektu polega na organizacji cyklu spotkań tematycznie związanych z historią zgrupowań partyzanckich AK oraz odwiedzeniu miejsc pamięci związanych z działalnością Zgrupowań ,,Ponury – Nurt” – Wykusu  i Wąchocka. Pomysłodawczynią projektu jest pani Anita Bernatowicz. W realizację zadań projektowych włączyły się także panie Ewa Kadylak i Agnieszka Słowik. Projektem objęci są uczniowie klasy VII a i VIII a. Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy ze ,,Stowarzyszeniem Pamięci Ponury – Nurt”.

            17 maja odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu – tym razem w formie rajdu pod hasłem ,,Ponury – Policjant Policji Państwowej, dowódca zgrupowań AK Ponury – Nurt”.

      Młodzież z opiekunkami panią Agnieszką Słowik i Anitą Bernatowicz oraz panem Damianem Żabickim ze ,, Stowarzyszenia Pamięci Ponury – Nurt” odwiedzili  kapliczkę na Wykusie, pomnik Żołnierzy Ochrony Radiostacji ,,Inspektora Jacka” oraz wyczekiwaną ,,Kropkę. Na niej odbyło się spotkanie z Policjantami z Komendy Powiatowej Policji. Rozmowy dotyczyły Ponurego i Jego służbie w PP, etosu Policji  i ,,odznace Ponurego”. W ten sposób uczczona została setna rocznica powstania Policji Państwowej.

      W drodze powrotnej młodzież odwiedziła kryptę Ponurego w Klasztorze oo. Cystersów w Wąchocku oraz zapaliła znicze pod pomnikiem  mjr Jana Piwnika  na wąchockim rynku. Po zakończeniu wycieczki nad zalewem w Wąchocku na młodzież czekał  dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 9 Pan Sławomir Jama z gorącymi napojami oraz pieczonymi kiełbaskami ufundowanymi przez Radę Rodziców.