Święto Patrona Szkoły

 

,,Tu jest nasza Mała Ojczyzna. Ziemia Świętokrzyska – tu gorzała walka o każdy kamień i każde drzewo w lesie. Ziemia nasza, to tradycja zmagań o wolność Polski… ‘’ – tymi słowami, pochodzącymi z książki Lucjana Krogulca ,,Lutka” pt. ,,O każdy kamień i drzewo w lesie” , 14 czerwca 2019 r. w Starachowickim Centrum Kultury rozpoczęły się uroczyste obchody Święta Patrona Szkoły.

Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy współtworzyć to wydarzenie razem z przedstawicielami ,,Stowarzyszenia Pamięci Ponury – Nurt”, ponieważ Święto stało się okazją do podsumowania projektu edukacyjnego pt. „O każdy kamień i drzewo w lesie” – Partyzanci „Ponurego” i „Nurta” – Bohaterowie z sąsiedztwa w służbie Niepodległej Polsce”. Swoją obecnością zaszczycili nas Pani Wiceprezydent Starachowic – Aneta Nasternak oraz Pan Włodzimierz Jedynak – kierownik referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Urzędu Miasta.
Uczniowie klas wszystkich poziomów kształcenia usłyszeli od swoich starszych kolegów o projekcie, o Bohaterach – Patronach Szkoły. Lucjan Krogulec „Lutek”, Henryk Fąfara „Sokolik”, Bolesław Ciesielski „Farys II”, to niezwykłe postacie, które, gdy rozpoczynaliśmy projekt, były wśród nas…dziś niestety musimy ich wspominać jako zmarłych w ostatnim czasie. To niesamowite, że projekt, który miał na celu zapoznanie uczniów z ich Patronami, stał się projektem „towarzyszenia Bohaterom w ostatnich dniach ich życia”. Dziś już nie ma ich tutaj… odeszli na „zbiórkę, którą Ponury zwołał w Niebie”. „Szkoda, że tacy ludzie nie żyją wiecznie, ale całe szczęście, że zdążyliśmy im podziękować” – to słowa ucznia, które po raz kolejny udowadniają, że warto troszczyć się o pamięć o Partyzantach.

     Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Damiana Żabickiego ze ,,Stowarzyszenia Pamięci Ponury – Nurt”, który podczas kolejnych spotkań projektowych opowiadał uczniom o wspaniałych życiorysach, m. in. ,,Lutka”, ,,Sokolika”, ,,Farysa II”, pokazał cenne pamiątki należące do Partyzantów, poprowadził uczniów na Wykus, do miejsc uświęconych krwią poległych tu żołnierzy oddziału AK – majora ,,Ponurego” i majora ,,Nurta”. Dziękujemy za te cenne lekcje historii i patriotyzmu, za poświęcony czas i zaangażowanie.

Dziękujemy również sierż. sztab. Annie Kroner z KPP w Starachowicach za współorganizację dwóch spotkań projektu.
Część artystyczna, będąca jednocześnie podsumowaniem wszystkich spotkań uczniów klas 7 a i 8 a, powstała dzięki zaangażowaniu Pana Sławomira Jamy – dyrektora szkoły, Pani Ewy Kadylak – wicedyrektor, Pana Damiana Żabickiego, Pani Anity Bernatowicz, Pani Agnieszki Słowik, Pań Jolanty Skalskiej i Justyny Magnowskiej – Janickiej, ks. Piotra Gruszki, Pana Andrzeja Drożdża, który zadbał o scenografię uroczystości.