Spotkanie z poezją

 

      W dniu 17 czerwca 2019r. odbyło się spotkanie autorskie z Fabianem Wieczorkiewiczem, uczniem klasy 6 „a”, podczas którego zaprezentował swoje utwory z I tomiku twórczości „Wiersze i wierszyki Fabiana”. Spotkanie poprowadziła Zuzanna Góźdź, a w poetycki klimat wprowadził Philip Sobolewski wykonując piosenkę Jonasza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach”. Zgromadzonej publiczności Fabian przeczytał swoje ulubione utwory.
Marzenie ucznia o wydaniu tomiku poezji spełniło się dzięki inicjatywie wychowawcy klasy 6 „a” p. Iwony Lipińskiej oraz nauczycielki języka polskiego p. Agnieszki Słowik, które pozyskały fundusze od p. Barbary Kopeć – Skwarna wspierającej od lat młodych, debiutujących artystów oraz od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9.
Słodki poczęstunek dla gości przygotowała   p. Justyna Wieczorkiewicz, mama Fabiana.