„Bezpiecznie na rowerze”

17 września uczniowie klas trzecich i czwartej spotkali się na terenie miasteczka ruchu drogowego przy SP nr 9 z policjantami naszej komendy, by rozmawiać o bezpieczeństwie. Celem spotkania było pogłębienie wiedzy dzieci w zakresie bezpieczeństwa, wyrabianie nawyków stosowania się do Read more