Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 14 października 2019r. nie będzie zajęć dydaktycznych. W szkole  prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 6.30 do 15.30. W tym dniu nie będą wydawane obiady. Stołówka będzie nieczynna.