Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 14 października 2019r. nie będzie zajęć dydaktycznych.
W szkole  prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w godzinach od 6.30 do 15.30.

W tym dniu nie będą wydawane obiady.
Stołówka będzie nieczynna.