„SZKOŁA PAMIĘTA” – podziękowanie MEN za udział w akcji.

   Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski, wystosował do dyrektorów szkół pismo z apelem o upamiętnienie zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii lokalnej i narodowej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. „ Chciałbym, aby w roku ważnych wydarzeń- 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego- uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy związani są z historią danego miejsca, regionu, społeczności.”- napisał minister.
      25 października- w ostatni piątek przed 1 listopada uczniowie w ramach akcji „ Szkoła pamięta” mogą: uporządkować i odwiedzić groby osób zasłużonych i cenionych w danej społeczności, zapalić znicze na mogiłach żołnierzy, odwiedzić groby zmarłych nauczycieli, posprzątać bezimienne mogiły, zorganizować wystawę upamiętniającą ważne dla danej społeczności wydarzenia.
    Apel Pana Ministra spotkał się z dużym odzewem. Pod okiem prezesa Towarzystwa Przyjaciół Starachowic p. Adama Brzezińskiego, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9 pod opieką Pani Justyny Magnowskiej-Janickiej porządkowali zaniedbane mogiły i poznawali losy zmarłych, którzy swym życiem i działalnością przyczynili się do rozwoju miasta. Na ich grobach postawiliśmy proporczyki z napisem „Pamiętamy”. Zapaliliśmy znicze i chwilą zadumy uczciliśmy ich pamięć.
       Uporządkowaliśmy grób pięciu żołnierzy września 1939 znajdujący się na cmentarzu na ul. Radomskiej. Odwiedziliśmy też grób bezimiennych żołnierzy pomordowanych w czasie II wojny światowej, których szczątki odnaleziono w Starachowicach w 1972. Zapaliliśmy znicze na grobach nauczycieli oraz zasłużonych dla miasta starachowiczan.

   Proporczyk z napisem „Pamiętajmy” postawiliśmy tez na grobie Zofii Zielińskiej, nauczycielki, żołnierza AK i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim.