Informacje dla rodziców

Opiekę stomatologiczną nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej  w Starachowicach zapewniają:

–  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTATOR” – Starachowice, ul. Staszica 17
tel. 506 907 464

–  Niepubliczny Zakład Opieki  Zdrowotnej „DENT-ALA”- Starachowice, ul. Spółdzielcza 21
tel. 41 275 65 60

– Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej „DENSLUX” – Starachowice, ul. Radomska 70
tel. 41 273 90 98