Kadra nauczycielska
Autor: Administrator   
wtorek, 15 kwiecień 2008
 

Dyrekcja Szkoły pracuje w składzie:


dyrektor - mgr Sławomir Jama

 wicedyrektor - mgr Ewa Kadylak


 

Obecnie w Szkole Podstawowej nr 9 pracuje 53 nauczycieli.  

Wychowanie przedszkolne: M. Kotwica, I.Nowak

Edukacja wczesnoszkolna: R. Duda,  M. Dziekońska, A. Gała, K. Kępa,                                                                              

D. Kruszyńska,  M. Podsiadło, M. Smolińska, J. Skalska

Język polski: B. Grabowska, M. Grudniewska, M. Heda, E. Kadylak, M. Niwicka,

A. Słowik, 

Język angielski: J. Bernaciak, U. Kandyba, M. Niwicka, E. Synowiec, K. Wiącek

Język niemiecki : B. Kozłowska

Muzyka: J. Magnowska-Janicka

Plastyka: B. Adamus

Historia: E. Kadylak, K. Wójcik

Przyroda: M. Dróżdż,  I. Lipińska, A. Bernatowicz

Geografia: M. Dróżdż

Biologia:  I. Lipińska

Chemia: L. Wolszczak

Fizyka: L. Wolszczak

Matematyka: S. Jama, D. Kutera,  B. Lipiec, D. Ociesa, J. Połeć, M. Smolińska

Zajęcia komputerowe/ informatyka: J. Kułaga, K. Traczyk, S. Jama,  M. Dulewicz

Zajęcia techniczne/ technika: M. Skorek, K. Traczyk

Wychowanie fizyczne: M. Adamus, M. Gwóźdź, M. Kot,  B. Miler  

Religia  rzymsko - katolicka: K.Kępa, ks. K. Kowalczyk, ks. J. Jędrzejewski,

ks. P. Gruszka, 

Religia   Adwentystów Dnia Siódmego: K. Romanowski

Wychowanie do życia w rodzinie: I.Lipińska

Doradztwo zawodowe: M. Skorek

Pedagog szkolny: M. Chałacińska

Biblioteka: A. GałaM. Dulewicz

Świetlica: B. Jeziorska, M. Wilkosz, M. Krupa

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Logopeda: T. Adamczyk

Terapia pedagogiczna: M. Chałacińska, M. Krupa, M. Smolińska

Zajęcia rewalidacyjne: T. Adamczyk, M. Heda, M.Skorzyńska

 

Zmieniony ( wtorek, 06 marzec 2018 )