Historia szkoły

Szkołą zarządzali:

 Władysław Tuzimek

Był dyrektorem w roku szkolnym 1953/1954.

Julian Winiarczyk.

Pełnił funkcję dyrektora w latach 1954-1956.

Tadeusz Ostrowski

Był dyrektorem w roku szkolnym 1956/1957.

Wanda Kwiatkowska

Była dyrektorem w  roku szkolnym 1957/1958.

Władysław Karkocha

Pełnił funkcję dyrektora w roku szkolnym 1958/1959.

Stanisław Czajka

Był dyrektorem w latach 1959-1963.

Mieczysław Majewski

Pełnił funkcję dyrektora w latach 1963-1966.

Irena Pasternak

Była dyrektorem szkoły w latach 1966-1975, 1984-1987 .

Irena Szary

Pełniła funkcję dyrektora szkoły w latach 1975-1984.

Józef Szmajda

Był dyrektorem w latach 1987-1993.

Piotr Gąsowski

Pełnił funkcję dyrektora szkoły od roku szkolnego 1993/2007.

Sławomir Jama

Pełnił funkcję  dyrektora szkoły od roku szkolnego 2007/2008 do 31 sierpnia 2019r. .

1953r.

Oficjalne otwarcie placówki odbyło się 2 września 1953r. Szkoła była w budowie. Uczniowie rozpoczęli naukę w budynku głównym, w którym oddano do użytku I i II piętro. Ogółem w szkole zapisanych było 462 uczniów.
Pierwotnie w budynku mieściła się Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące jako jedna jednostka zwana jedenastolatką.

1963r.

We wrześniu tego roku rozdzielono obie szkoły i utworzono LO nr II.
W budynku pobierały wówczas naukę:
II LO – 16 oddziałów
Technikum Ekonomiczne – 4 oddziały
Szkoła Podstawowa Nr 9 – 29 oddziałów
Technikum Ekonomiczne dla pracujących – 1 oddział
Razem 50 oddziałów i około 1850 osób, dzieci i młodzieży w 15 salach lekcyjnych.

1964r.

Od 1 lutego liceum „przeniosło” się do własnego budynku.

1970r.

17 stycznia 1970r w 25 rocznicę wyzwolenia miasta odbyła się uroczystość nadania szkole imienia:
PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ. Nadaniu imienia towarzyszyło odsłonięcie tablicy pamiątkowej w holu pierwszego piętra. Młodzież otrzymała z rąk rodziców pierwszy Szkolny Sztandar w obecności żyjących bohaterów złożyła przy Nim uroczyste przyrzeczenie.

1976 r.

1 września nastąpiło połączenie dwóch szkół podstawowych (9 i 2).

1977r.

17 stycznia w dniu Święta Patrona Szkoły po raz pierwszy zabrzmiał hymn Szkoły Podstawowej nr 9.
Słowa pieśni napisała pani dyrektor Irena Szary, muzykę  pan Piotr Gąsowski.

1978r.

Otwarta została Izba Pamięci Narodowej.

1999r.

„Dziewiątka” świętowała swoje czterdziestopięcioletnie.

18 lutego odbyła się Uroczystość Poświęcenia nowego Sztandaru Szkoły Podstawowej nr 9.

2003 r.

1 września przeżywaliśmy  Jubileusz  50-lecia Szkoły Podstawowej nr 9.

2004 r.

1 października nasza szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła z klasą”.

2006 r.

Przystąpienie do realizacji projektu e-Twinning, czyli Europejskiej Współpracy Szkół, który pozwala na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu podjęliśmy współpracę ze szkołami  w Czechach, Rumunii, Węgrzech, Francji, Włoszech, Grecji i Wielkiej Brytanii.

2008 r.

W wrześniu przystąpiliśmy do realizacji projektu Sokrates Comenius „Europejska Przedsiębiorczość”.

2010r.

23 kwietnia dokonano  otwarcia  poddanego  wszechstronnej modernizacji Miasteczka Ruchu Drogowego.. Odnowiony obiekt będzie służył nie tylko uczniom ,,dziewiątki”, ale także całej społeczności lokalnej, stanie się miejscem poznawania bezpiecznych zasad poruszania się po drogach.  

28 czerwca  miało miejsce podsumowanie realizaji projektu  ,,European enterprise –A biuisness full of adventure” (,,Europejska przedsiębiorczość- Przedsięwzięcie pełne przygód”).

Nasza szkoła dysponuje już siecią nowoczesnych boisk. Dawne zostały poddane modernizacji w ramach projektu ,,Orlik 2012”.